Vuoden 2023 YEL-lakimuutos

Vuoden 2023 YEL-lakimuutos

Vuoden 2023 alkaessa on astunut voimaan YEL-lakiuudistus.

Työtuloa määrittäessään eläkeyhtiöt tekevät kokonaisarvion ottaen huomioon alan mediaanipalkan ja muut yrittäjän työtuloon vaikuttavat tekijät, kuten yritystoiminnan laajuuden ja työpanoksen määrän. Työtulon määritelmä ei muutu ja sen on vastattava palkkaa, joka maksettaisiin vastaavaa työtä tekevälle työntekijälle.

Yrittäjä voi jatkossakin vaikuttaa oman työtulonsa määrään. Työtulon asettamiselle jää liikkumavaraa niin ylös- kuin alaspäin suhteessa suositeltuun työtuloon.

Eläkeyhtiöillä on jatkossa velvollisuus tarkistaa yrittäjien vahvistettu työtulo kolmen vuoden välein, jotta työtulo pysyy liiketoiminnassa tapahtuneiden muutoksien suhteen ajan tasalla.

Lakimuutoksen tullessa voimaan eläkeyhtiöt tarkastavat ensin vuonna 2023 alle 15 000 euron työtulot, vuonna 2024 alle 25 000 euron työtulot ja vuonna 2025 yli 25 000 euron työtulot. Tarkistusta ei kuitenkaan tehdä jos työtulon määrä on tarkistettu viimeisen kolmen vuoden aikana.

Enimmäiskorotus ensimmäisen tarkistuksen yhteydessä on enintään 4 000 euroa. Kahden tarkistuskerran jälkeen enimmäiskorotus on yhteensä enintään 8 000 euroa. Esimerkiksi 4 000 euron korotus työtuloon merkitsee noin 80 euron korotusta kuukausittaiseen vakuutusmaksuun.

Voit laskea arvion suositellusta työtulosta Eläketurvakeskuksen ylläpitämässä YEL-työtulolaskurissa osoitteessa: https://laske-yel-tyotulosuositus.tyoelake.fi/

Uudet YEL-työtulorajat vuodelle 2023:

Velvollisuus vakuuttaa itsensä YEL:i mukaan, mikäli toiminta kestää vähintään 4 kuukautta ja YEL-työtulo eli työpanoksen arvo on vähintään 8575,45 €.

Yrittäjien työttömyys kassan jäseneksi voi liittyä mikäli YEL-työtulo on vähintään 14088 €.