Kevytyrittäjän vähennyskelpoiset kulut verotuksessa

Kevytyrittäjän vähennyskelpoiset kulut verotuksessa

Verohallinnon antaman ohjeen (A248/200/2017) mukaan laskutuspalveluyrityksen tarjoamistaan palveluista työn suorittajilta perimät palkkiot ovat pakollisia kuluja palvelun käyttäjälle ja tulonhankkimiseen suoraan liittyviä menoja, joita hän voi vaatia vähennettäväksi omassa tuloverotuksessaan. Edellä mainitut maksut ovat pakollisia kuluja palvelun käyttäjälle ja siten vähennyskelpoisia TVL 95 § 1 momentin 4 kohdan mukaisesti.

Eli palvelumaksu, sairausvakuutusmaksu sekä lisäveloitus on kevytyrittäjälle vähennyskelpoisia kuluja omassa verotuksessaan.

Lisätietoja www.vero.fi tai asiakaspalvelustamme info@arvotyo.fi.