Yrittäjän työttömyyskassa vrt Kelan päiväraha

Yrittäjän työttömyyskassa vrt Kelan päiväraha

Yrittäjän Työttömyyskassa

  • Työttömyyskassan maksama ansiopäiväraha muodostuu perusosasta ja ansio-osasta. Perusosa on 31,21 €/päivä ja ansio-osa on 45 % päiväpalkasta/työtulosta.
  • Työttömyyskassaan voi liittyä kevytyrittäjä ja YEL:n työtulo on vähintään 14 803 euroa vuonna 2024.
  • Työttömyysturvassa yrittäjiksi luetaan myös henkilöt, jotka tekevät ansiotyötä olematta työ- tai virkasuhteessa muun muassa freelancerit ja laskutusyhteisöjen kautta työtä tekevät kevytyrittäjät.
  • Yrittäjäkassan jäsenmaksu on kalliimpi palkansaajakassoihin verrattuna. Alimmillaan jäsenmaksu on alle 13 euroa kuukaudessa.
  • Työttömyyskassan jäsenmaksun riippuu kassaan valitusta YEL-työtulosta.
  • Lisätietoja löytyy tarkemmin osoitteesta:  https://yrittajakassa.fi/tietopankki/ansiopaivarahan-laskeminen/

Kelan päiväraha

  • Kela maksaa työttömälle perusturvaa eli peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea. Sitä maksetaan 37,21 euroa arkivuorokaudelta. Tämän lisäksi voi saada toimeentulotukea sekä esimerkiksi asumistukea.
  • Kelan maksamista työttömyysetuuksista ei kerry eläkettä.
  • Päivärahaetuudet, kuten vanhempainpäivärahat ja sairauspäiväraha, määräytyvät YEL- tai MYEL-työtulon perusteella.
  • Lisätietoja löytyy tarkemmin osoitteesta: https://www.kela.fi/yrittajat-etuudet

#kevytyrittäjä #laskutuspalvelu #kevytyrittäjät #kevytyrittäjyys #työttömyyskassa #kela #päiväraha #vakuutukset #ansiopäiväraha