Kevytyrittäjän rekisteröintitodistus

Kevytyrittäjän rekisteröintitodistus

Rakennusalalla toimiva kevytyrittäjä on tilaajavastuulain piirissä

Tilaajavastuulaki sääntelee toimintaa rakennusalalla. Lain mukaan työn tilaajalla on velvollisuus selvittää toisen sopijaosapuolen velvoitteidenhoito. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että työn tilaajan tulee selvittää kevytyrittäjältä, onko kevytyrittäjällä mm. Y-tunnus tai verovelkaa.

Viranomaisohjeistukset informoivat, minkälaisia selvityksiä työn tilaajan tulee hankkia kevytyrittäjältä

Aluehallintovirasto on antanut tilaajan selvitysvelvollisuutta koskevan tarkennetun ohjeistuksen syyskuussa 2019, jossa mainitaan mitä selvityksiä tilaajan tulee kevytyrittäjältä hankkia. Tilaajan tulee hankkia kevytyrittäjältä selvitys seuraavista asioista;

  • verorekisterimerkinnöistä,
  • kaupparekisteriote sekä
  • veronmaksua koskeva selvitys.

Kevytyrittäjällä ei ole omaa Y-tunnusta ja siksi kaupparekisteriote ei ole mahdollinen. Myöskään selvitystä verorekisterimerkinnöistä ei ole saatavilla julkisista lähteistä.

Tilaajan tulisikin pyytää kevytyrittäjältä vapaamuotoinen selvitys siitä, ettei kevytyrittäjää ole merkitty em. rekistereihin. Arvotyö Oy:n osalta voit pyytää info@arvotyo.fi sivuiltamme  rekisteröitymistodistuksen, josta tilaajalle selviää, mitä kautta velvoitteet hoidetaan. Rekisteröitymistodistuksesta käy ilmi myös kevytyrittäjän tapaturma- ja vastuuvakuutusten voimassaolo. Tämä ei kuitenkaan välttämättä aina riitä työn tilaajalle selvitykseksi siitä, miksi kevytyrittäjän tietoja ei löydy julkisista rekistereistä. Työn tilaajan tulisikin selkeästi kertoa, minkälaisen selvityksen kevytyrittäjästä tarvitsee, jotta se olisi riittävä.

Veronmaksua koskeva selvitys on kuitenkin sellainen, joka kevytyrittäjän tulee toimittaa tilaajalle. Verovelkatodistuksen tai todistuksen verojen maksamisesta voi kevytyrittäjä tulostaa OmaVero -palvelusta tai tilata verotoimistosta.